fredag, september 25, 2009

Första hindret passerat...

Uppsala pekas idag ut av utredningsmannen Kjell Dahlström som en av fyra städer som är intressanta för spårtaxipilotbanan. Övriga dragningar som kan vara akutuella är i Södertälje, Umeå eller Vetenskapsstaden (Stockholm). Att Uppsala skulle överleva första hindret har det aldrig funnits några tvivel om (när KS-belutet väl var taget). Men vid regeringens slutliga beslut riskerar Uppsala att stöta på patrull, på grund av kristdemokraternas reservation. Göran Hägglund och övriga kristdemokrater vill nog ogärna köra över Gustav von Essen och övriga partikamrater i Uppsala. Se mer här och hör inslag i Radio Uppland.
Affärsverksamhet bloggar