måndag, september 28, 2009

Diger fullmäktigelista

Dagens fullmäktigesammanträde är späckat med intressanta ärenden. Men absolut intressantast är förstås motionen om utvecklingen av ärnaområdet. Förhoppningsvis kan debatten också reda ut två missuppfattningar som florerar. 1) Ärnafrågan är INTE bara en fråga om lågprisflyg eller inte. 2) Kommunens roll i Ärnafrågan är INTE över bara för att den borgerliga majoriteten i miljöprövningen ställt sig positiva till lågprisflyg som sådant. Kommunen har förköpsrätt, och vill kommunen köpa marken för att utnyttja den, kan inte Fortifikationsverket göra en direkt affär med Uppsala Airport. Och det är denna dialog med Fortifikationsverket som vi i motionen föreslagit att kommunen ska inleda.

Tyvärr vill ledande företrädare för den borgerliga majoriteten backa ur lågprisflygsfrågan, man vill inte göra sig ovänner med flygkramarna, men inte heller visa upp sin oförmåga att hantera klimatfrågan inför alla de Uppsalabor som kräver att kommunen arbetar målmedvetet för att få ner koldioxidutsläppen. Men det går inte att både äta kakan och ha den kvar.
Affärsverksamhet bloggar