onsdag, september 30, 2009

Studiebesök från Polen

Avfallshanteringen var kanske den första frågan där Miljöpartiets politik fick praktiskt genomslag i större skala i Uppsala. Därför känns det extra skoj att idag och imorgon få ta emot en delagation från Warszawa, som kommer till Uppsala för att lära sig hur vår avfallshantering fungerar. Vi har ju mycket spännande att visa, från biogasanläggningen till återvinningscentraler. Men samtidigt finns mycket kvar att göra också i Uppsala. Hushållens sortering kan förbättras väsentligt, och det översta skiktet i den sk Uppsalatratten - dvs att minska den materiella konsumtionen - har vi ju inte lyckats med alls. Sedan principerna fastslogs i Uppsalas Agenda 21, har tvärtemot den materiella konsumtionen skjutit i höjden.
Affärsverksamhet bloggar