måndag, september 28, 2009

Frågan om Bäverns gränd återremitterades av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade på måndagen att återremittera frågan om förändring av detaljplanen för Bäverns gränd med krav på att en ny miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram. Den miljökonsekvensbeskrivning som Vägverket tagit fram visar att om gatan öppnas helt för biltrafik fastnar bussarna i orimligt långa bilköer, med försämrad kollektivtrafik och försämrad luftkvalitet som följd. I samband med att det så kallade prinshuset flyttades gavs uttryckliga löften från Uppsala kommun att gränden inte skulle öppnas för allmän biltrafik. Syftet med att bredda gränden var att ordna en prioriterad bussgata. Kostnaderna för att flytta prinshuset är bortkastade om bussarna nu hamnar i bilköer. I andra städer prioriteras kollektivtrafiken utifrån mottot "tänk spår kör buss", i Uppsala tycks den borgerliga majoritetens devis vara "tala om stomlinjer, korka igen dem." Se mer i TV4.
Affärsverksamhet bloggar