tisdag, september 29, 2009

Är inte Gottsunda en stadsdel?

Vid förmiddagens planeringsutskott diskuterades skrivningar i det förslag till ny översiktsplan som snart går ut på remiss. Bland de allra märkligaste delarna av förslaget fanns resonemang om att Gränby och Stenhagen har ställning som både lokala stadsdelscentrum och externa köpcentrum; medan handelsområdet i Gottsunda enbart klassificerades som externhandelscentrum. Mycket märkligt, med tanke på alla gottsundabor som har gång- och cykelväg till Gottsunda centrum, men helt i linje med den utbyggnad som är projekterad. På fredag tas ju första spadtaget för tillbyggnationen av Gottsunda centrum. Men bygger kommunen bort den omänniskovärdiga centrummiljön, med dess gigantiska parkeringsytor? Nej. Och det trots att gottsundaborna så tydligt sagt sitt: parkeringsöknen är ingen miljö man trivs i. Men den politiska majoritet som behandlar Gottsunda centrum som en externhandelsplats istället för att se det som det stadsdelscentrum det faktiskt är varför inte också en likadan planering i andra delar av Uppsala? Vaksala torg som parkeringsplats åt Kvarnen, Stora torget som parkeringsplats åt Åhlens. Frågan är retorisk, svaret är att markpriserna är så låga i Gottsunda att kommunen har råd att slösa med marken. Men om vi istället vände på det; vi får inte en positiv utveckling i Gottsunda om vi fortsätter behandla marken som waste land. Bygg istället en värdig stadsmiljö – och marken kommer att värderas högre.
Affärsverksamhet bloggar