fredag, oktober 02, 2009

Seminarieträdgården - alliansöverenskommelse eller blocköverskridande uppgörelse?

UNT skriver om det förändrade läget i Seminarieträdgårdsfrågan. Efter Miljöpartiets protestmöte har den politiska kartan onekligen ritats om. Men frågan nu är vad som är viktigaste för Centerpartiet - att hålla ihop inom alliansen, och göra en uppgörelse med Moderaterna om en smärre exploatering av parken, eller om man ser sakfrågan som så viktig att man är beredd att istället göra upp med oppositionen? Förhandlingsläget gentemot Moderaterna är emellertid så starkt, med tanke på den blocköverskridande möjlighet till uppgörelse som finns, att det hela kanske till och med slutar som i Marielundsfrågan - en utåt enig allians som för närvarande avbryter alla exloateringsplaner.
Affärsverksamhet bloggar