tisdag, oktober 06, 2009

Hedberg (M) i blåsväder

"Allvarligt felsteg av Hedberg" menar en insändarskribent i UNT. Gunnar försvarar sina märkliga mail med att han inte skrivit utifrån sin formella position som KS-ordförande, utan som alliansföreträdare. Formellt brukar Gunnar gå in och ur olika roller, och till och med hävda att han som KS-ordförande inte har någon skyldighet att agera utifrån löften han tidigare givit som moderat oppositionspolitiker. Men det Gunnar märkligt nog inte förstått är att det för mottagaren inte spelar någon roll vilken hatt Gunnar har på sig vid olika tillfällen. Om den som läser det Gunnar skrivit uppfattar avsändaren som kommunstyrelsens ordförande är det utifrån den signalen Gunnar nu måste agera, om inte blåsvädret ska övergå till orkan.
Affärsverksamhet bloggar