torsdag, oktober 08, 2009

Kommunstyrelsebeslut i skymundan

Kommunstyrelsens hantering av seminarieträdgårdsfrågan upptog allt mediautrymme efter gårdagens sammanträde, och med korrekt återgivning i bl a UNT där det framgår att kommunstyrelsebesluet på intet sätt räddat parken, utan helt enkelt skjutit frågeställningen på framtiden pga oenigheterna inom alliansen. Men det togs en rad andra beslut på KS igår som också förtjänar att uppmärksammas. Detaljplan för Västra Vårdssätra rullar vidare till KF med reservation från MP och V. Remissvaret angående regionala transportinfrastrukturen klubbades, återigen med reservation från MP och V - utifrån den skeva fördelning jag tidigare skrivit om. Vidare togs beslut om delårsuppföljning av mål - en mycket märklig produkt där verkligheten förnekas. Exempelvis visar alla mätningar att vi fortfarande har stora problem med luftkvaliteten vid Kungsgatan; men i uppföljningen anges att vi kommer att klara miljökvalitetsnormerna. Problem försvinner tyvärr inte för att man förnekar dem, som den borgerliga majoriteten tycks hoppas på.
Affärsverksamhet bloggar