fredag, oktober 16, 2009

Hälsoekonomi understöder förebyggande åtgärder

Dagens seminarium kring hälsoekonomi visade mycket tydligt att förebyggande insatser ofta ger större effekt än vårdinsatser. Sjukvårdens primära syfte är ju inte att producera vård utan hälsa. Istället för att exempelvis tvingas utföra höftoperationer kan åtgärder genomföras för att minska antalet fallolyckor. Kostanden för 14 höftfrakturer beräknas till 6,52 miljoner kronor. Ett annat exempel är att om andelen rökare i länet minskade från 11 till 9 procent skulle kostnaden för sjukvården minska med ca 150 miljoner kronor. Om insatser för 100 mkr skulle kunna få två orocentenheter färre rökare skulle det alltså ge en besparing för landstinget på 50 mkr. Och då enbart räknat i landstingsekonomiska termer - alla andra positiva effekter exkluderade.
Affärsverksamhet bloggar