onsdag, oktober 14, 2009

Risk för åtsramningar av presstödet

Nästa veckas möte med presstödsnämnden kan bli mycket avgörande. Den utredning som förra mandatperioden resulterade i ett riksdagsbeslut som syftade till att stimulera fler tidningar att kunna starta och bli livskraftiga gav snabbt resultat, sett till antalet lokala tidningar som kommit igång i år och förra året. För många och för dyrt tycks allt fler borgerliga politiker nu tycka, varför tidningar - som drivs på precis samma sätt som tidningar som fått presstöd - framöver föreslås bli utan. Moderaterna och Folkpartiet reseverade sig mot utredningsförslagen. Hittills har den borgerliga alliansen varit oenig i frågan, men får FP och M med sig KD och C på en åtstramningslinje kommer många nystartade tidningar snart gå i graven, och planerade tidningar som ETC-Uppsala aldrig att komma igång.
Affärsverksamhet bloggar