måndag, oktober 12, 2009

Tio cyklister är fler än en bilist - i alla fall i Linköping

Dagens (och morgondagens) studieresa till Linköping har visat på ett fullständigt annorlunda politiskt synsätt på innerstadstrafiken. Under en rundvandring i staden kunde vi konstatera att de fina torgen i staden inte rymmer bilparkeringar och att hela city är fantastiskt bilfritt i jämförelse med Uppsalas stadskärna. Det centerpartistiska kommunalrådet i Linköping inledde med att förklara att för knappt tio år sedan kom cityhandlarna dels till insikt att på en bilparkering får man plats med tio cykelparkering, och att tio cyklister är fler kunder än en bilist, och dels till insikt att man aldrig kunde konkurrera med externhandeln i termer av biltillgänglighet, utan istället måste konkurrera med andra kvaliteter - en trivsam miljö för flanörer att vilja vistas i. Att även majoriteten av Uppsalas handlare inser detta har stått klart i de undersökningar MP gjort det senaste året, men i de efterföljande diskussionerna kring hur erfarenheterna från Linköping kunde tillämpas i Uppsala ville Lars O Ericsson inte acceptera sin partikollegas resonemang. Huruvida man ställer upp på resonemanget att tio cyklister är fler än en bilist är kanske inte så mycket en partipolitisk fråga, utan mer en fråga om man sett och förstått det Magnus, Brasse och Eva lärde ut.
Affärsverksamhet bloggar