fredag, oktober 09, 2009

Seminarieträdgården bakom fasaden

Gårdagens inbjudan från Tema gav en del intressant information om hur planerna för seminariträdgården böljat fram och tillbaka under flera år. Ja, det är inte alls bara de senaste veckorna som det varit turbulens kring detaljplanen. Under lång tid har Tema fått hantera nya bud och motbud från Stadsbyggnadskontoret, ibland att öka exploateringsgraden, ibland att minska den. Men nu har Byggnadsnämnden genomfört samrådet och äger frågan. Planen är ju i överensstämmelse med översiktsplanen, så faktum är att Byggnadsnämnden nu kan välja att med ett enkelt klubbslag fastställa planen om man så vill. Frågan är vad Moderaterna tror är mest strategiskt - att driva igenom ett beslut nu och skapa besvikelse hos många uppsalabor, eller att låta frågan leva över valrörelsen och riskera att förlora väljare som vill rädda Seminarieträdgården. Eftersom väljare i praktiken har mer att vinna på att få fram de partier som står för den politik man vill se framöver, än på att straffa partier som gjort något man ogillar tidigare, finns risk att Moderaterna landar på det första alternativet, struntar i Centern i Byggnadsnämnden och plockar ner exploateringen till en nivå som KD och FP kan acceptera.
Affärsverksamhet bloggar