tisdag, oktober 20, 2009

Inget utbyte med Nusaybin

Gårdagens KSAU handlade inte bara om ny Översiktsplan. Miljöpartiets motion om utbyte med Nusaybin avslogs också. Ironiniskt nog behandlade AU först fortsatt utbye med Minneapolis, dit en delegation kommer åka i vår varpå Uppsala senare får besök av en delegation därifrån. Men när frågan om Nusaybin sedan kom upp hette det att kommunen inte får bedriva utrikespolitik. Men varför det är utrikespolitik att samverka med Nusaybin men inte med de nordiska vänorterna eller Minneapolis framgick inte. I kommunens internationella strategi står att ett syfte med kommunens internationella arbete är att verka för demokrati och fred. Uppenbarligen gäller det inte i alla delar av världen.
Affärsverksamhet bloggar