onsdag, maj 09, 2007

Ny affär och antidemokratiska tongångar

Dagens mest positiva händelse var att kunna handla i den nya butiken i Vattholma. Förhoppningsvis lyckas Ica vara mer lyhörda inför vattholmabornas önskemål om sortiment än vad konsumbutiken tilläts vara. Lyhördhet är däremot inget som Länsstyrelsen i Uppsala län anser vara positivt - dagens mest negativa händelse var att höra nya länsrådet m fl kritisera Ansvarskommitténs betänkande. Att man inom vissa delar av länsstyrelsen inte gillar medborgarinflytande har stått klart tidigare, dvs Anders Björck gjorde vid sitt tillträde som landshövding klart att protester och negativa opinionsbildningar vid exploateringar var något som skulle "köras över". Budskapet vid dagens seminarium var i samma linje:
* Att flytta över befogenheter från länsstyrelsen till direktvalda regionfullmäktige är inte bra eftersom politiker tenderar att vara allt för lyhörda.
* Kina är ett positivt exempel, där kan en exploatör minsann få tillstånd till bygga en fabrik dagen efter att framställan har lämnats in, vilket gynnar tillväxten.
* I Europa planerar vi alldeles för mycket, vilket gör att Asien har en bättre tillväxt än oss, och snart också Afrika.
* Ansvarskommitténs ambition att skapa ording och reda genom formella ansvarsförändringar är förkastlig, då informella metoder är snabbare.

Tillväxt är alltså inte längre ett medel, utan ett mål i sig, vilket gör att demokrati ses som ett hinder. Inte bara länsstyrelsens företrädare, men också universitetens, var inne på dessa tankegångar. Det må vara att Kina har en snabb tillväxt, men hur hållbar är den? Tydligen är demokratiska värden inte något som kan tas för givna i Sverige! Min slutsats av seminariet var därför att det är angeläget att flytta över makt från informella strukturer till lyhörda folkvalda politiker med tydliga ansvar, dvs ett direktvalt regionfullmäktige.
Affärsverksamhet bloggar