torsdag, april 26, 2007

Borgarna inför bo-hemma-avgift

I min snabba kommentarer på borgarnas budgetförslag förbisåg jag ett av de allvarligaste inslagen i hela budgeten. Den borgerliga majoriteten påstår att man ökar anslagen till barnomsorg och äldreomsorg. Vad man inte nämner är att man samtidigt vill införa en regel om att all kommunal verksamhet ska få ett ”avkastningskrav” om 1 procent som ska betalas tillbaka till kommunledningen. Detta avkastningskrav motsvarar hela det ekonomiska tillskottet, dvs man ägnar sig åt att införa en rundgång av pengar! Ungefär som om jag skulle ge mitt barn 100 kronor i månadspeng och samtidigt införa en ”bo-hemma-avgift” på 100 kronor i månaden. Skillnaden är att rundgången av pengar inom kommunen samtidigt kostar i form av ökad administration. Vad högeralliansen försöker göra är att lura uppsalaborna att man gasar fast man samtidigt bromsar. De lyckades med bluffen när media rapporterade om deras budget, men de kan knappast lyckas lura uppsalaborna i fyra år!
Affärsverksamhet bloggar