torsdag, april 05, 2007

Budget och lokalradions framtid

Igår presenterade miljöpartiet förslag budget för Uppsala kommun 2008-2011. Förslaget finns tillgängligt på mp.se/uppsalakommun. Som vanligt gjorde Radio Uppland en saklig rapportering av innehållet. Men kommer man kunna fortsätta att bevaka lokalpolitiken på ett professionellt sätt framöver? Sveriges Radio har ett sparbeting på 100 miljoner kronor under 2007. Detta förslås hanteras genom att krympa just lokalradions redaktioner.

Radio Uppland är den radiokanal som har högst lyssnarandel i Uppland, med ett genomsnitt/dygn på 27,4 procent. Det är mer än dubbelt så många lyssnare som den av SR:s kanaler som ligger närmast har, dvs P1 med 13,2 procent. Det förslagsställarna tycks ha missat är att det som gör P4 till Sveriges i särklass mest avlyssnade kanal är den lokala profilen. En rikskanal med fönster av lokala inslag – dvs det koncept som fanns innan P4 blev en egen kanal – är något annat än en lokal kanal med vissa riksinslag. Lokalradion kan med snabb rapportering informera om viktiga händelser i regionen som påverkar var och ens vardag. Inte minst har lokalradion axlat rollen som beredskapskanal, och P4 är också den kanal de flesta människor använder sig av för att få information kring olyckor och katastrofhantering. Om lokalredaktionerna krymps minskar självfallet också möjligheterna att klara denna bevakning.

Lokalradion spelar vidare en mycket viktig roll för demokratin. Medan intresset för rikspolitik och den mediala bevakningen av densamma har förhållandevis stort utrymme, är intresset för lokal- och regionalpolitik bekymmersamt lågt, vilket bl a tar sig uttryck i att val till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige i stor utsträckning följer rikstrenden. Att utarma lokalradions möjlighet att följa lokal- och regionalpolitik riskerar att förstärka denna utveckling, dvs minskat medialt utrymme för lokalpolitiska skeenden leder till minskad kännedom om lokalpolitiken och att strömningar inom rikspolitiken blir ännu mer avgörande för valutgång etc lokalt.

I stället för att krympa lokalradions förutsättningar borde Sveriges Radio studera möjligheten att hantera sparbetinget genom att i högre grad utnyttja lokalt producerat material för rikssändningar. Genom att behålla starka lokalredaktioner får P4 en fortsatt given plats i lokalsamhället, och genom att lokalredaktionerna samtidigt ”delar med sig” av material ges möjlighet för alla radiolyssnare till ökad kunskap om förhållanden i olika delar av landet.
Affärsverksamhet bloggar