tisdag, mars 06, 2007

Ingen resursförstärkning till barnomsorgen

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade under måndagen miljöpartiets förslag om att tillföra barnomsorgen ytterligare 40 miljoner kronor. Förslaget avslogs av den borgerliga kommunledningen. Bakgrunden till miljöpartiets förslag är de negativa effekter som följt av högeralliansens kommunfullmäktiges beslut om budget i november, dvs att barngrupperna så väl som andelen barn per personal ökar. Förskolan har på kort tid gjort sig av med 60 medarbetare, och personaltätheten är nu tillbaka på 2002-års nivå. Det är tragiskt att se hur hela det förbättringsarbete som miljöpartiet medverkade till under förra mandatperioden nu snabbt slås sönder. Detta trots de vallöften som i alla fall vissa av högerpartierna kom med. I valrörelsen lovade t ex Folkpartiet max 15 barn i småbarnsgrupperna och 20 barn i 4-5-åringsgrupperna. Detta borde inte ha varit så svåra löften att hålla - gruppstorlekarna låg ungefär där 2006 - men under våren har många förskolor så många som 23-24 barn i grupperna! Högeralliansen slår sig samtidigt för bröstet över att ha sänkt skatten, men bekymrar sig inte om vilka effekter det fått för kvaliteten i verksamheterna!
Affärsverksamhet bloggar