torsdag, februari 15, 2007

Nytt uppdrag

Ibland sägs det att politiker ska hålla sig borta från uppdrag som angränsar till den egna professionen, för att inte riskera att peta i detaljer i stället för att hålla sig till den strategiska nivån. Min erfarenhet är den motsatta - det är inom områden där den egna kunskapen inte är så stor som det är frestande att fokusera på de detaljer som är greppbara, även om de inte är så avgörande. I vilket fall är ett av de bästa uppdrag jag haft tidigare, och med stort genomslag för mp:s politik, utredningen Mångfald och Räckvidd, dvs om utformningen av presstödssystemet. Detta som bakgrund till att jag tycker det är skoj att kulturdepartementet föreslår att idag ska utse mig till ledamot i förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Bland övriga ledamöter i förvaltningsstiftelsen noterar jag två "gamla bekanta", dels den socialdemokratiska riksdagsledamoten Helen Petersson, som också var ledamot i ovan nämnda utredning, samt folkpartisten Jan-Erik Wikström, som liksom jag var ledamot i juryn för Musikens Hus. Det senare ett uppdrag där jag däremot inte lyckades få genomslag för mp:s politik...
Affärsverksamhet bloggar