fredag, december 08, 2006

Varför har centern så svårt att stötta landsbygden?

Miljöpartiet har drivit att så kallat hemsändningsbidrag ska inrättas för att underlätta för människor på landsbygden såväl som för de butiker som ännu finns kvar i kransorterna och på landsbygden. Den 18 september var frågan uppe i KSAU. Den nyvalda majoritetens Lars O Ericsson (c) ville för sin del fundera över saken varför frågan bordlades. Begravdes tycks dock ha varit effekten, då ärendet ännu inte kommit tillbaka än. Hur kan ett så begränsat ärende tarva tre månaders betänketid?

Även om det handlar om lite pengar för kommunen så kan de ökade försäljningsvolymer som hemsändningsbidraget genererar vara vad som krävs för att få en affär som annars har ekonomiska problem att ändå klara sig. Vattholma är ett exempel, där finns ingen affär i dagsläget efter konsums nedläggning, men förhoppningar finns att någon ny handlare tar över i vår – och möjligheten att serva omlandet genom ett hemsändningsbidrag kan då vara avgörande. Lars O skrev någon insändare där han beklagade att affären i Vattholma lades ner. Det hade varit bättre om han utnyttja de möjligheter som ändå finns att stötta butiker i kransorter och på landsbygden!
Affärsverksamhet bloggar