torsdag, november 02, 2006

Hedberg inkonsekvent

Det tillträdande finanskommunalrådet Gunnar Hedberg (m) rasar nu mot att den borgerliga regeringen plockar bort räntebidrag för produktion av hyreslägenheter. Det är mycket positivt -att plocka bort möjligheten till räntebidrag för produktion av hyreslägenheter innebär helt klart att förutsättningarna att bygga ikapp bristen på hyreslägenheter i Uppsala försvåras, och att många redan beslutade projekt riskerar att inte förverkligas. Samtidigt föreslår Hedberg att Uppsalahems hyreslägenheter (eller del av dessa) ska omvandlas till bostadsrätter. Snacka om inkonsekvens - att i ena fallet inse att hyreslägenheter behövs, i andra fallet inte inse det. Uppsala kommun riskerar alltså att hamna i en situation där den borgerliga regeringen stryper möjligheten att få till stånd nyproduktion av hyreslägenheter, samtidigt som den borgerliga kommunledningen säljer ut delar av Uppsalahems bestånd till bostadsrättsföreningar. Utfallet av en sådan politik är tveklöst att dagens problemsituation med för låg andel hyreslägenheter i kommunen kraftigt förvärras, vilket drabbar studenter och andra som faktiskt inte har möjlighet att köpa en bostad negativt!
Affärsverksamhet bloggar