onsdag, oktober 11, 2006

Stor uppslutning vid möte om affären

Ca 200 vattholmabor kom för att diskutera affärens nedläggning. Positivt var också att företrädare för Coop till sist kom, trots att man låtit meddela motsatsen. Mycket av mötestiden ägnades dock åt frågor till Coop, i stället för att ta fasta på det intressanta nu: att finna former för en ny affär.

De som av olika anledningar inte förstod ironin i mitt förra inlägg ska jag göra ett förtydligande: alternativ 1 och 2 var enbart teoretiska alternativ, inget jag skulle överväga!
Affärsverksamhet bloggar