fredag, september 08, 2006

Bluffig, bluffigare, bluffigast

Det är frustrerande att följa valrörelsen i media och samtidigt veta vad som ligger bakom uttalanden och löften - idel bluffar där de borgerliga partierna tycks tävla om vem som kan blåljuga mest. Folkpartiets dataintrång är en struntsak i jämförelse med problematiken kring hur media okritiskt återberättar lögner från politiker utan att syna vad som ligger bakom.

En bluffig person är centerns Lars O Eriksson som i en TV-debatt plötsligt försökte ge sken av att man inte alls säger att busspriserna ska höjas, utan att det bara är något som ska studeras. På ABC:s hemsida hävdar han till och med att han ser nolltaxa i kollektivtrafiken som ett bra förslag. Pytt! Alliansen har under hela mandatperioden upprepat förslag om att busspriserna ska höjas.

Bluffigare är folkpartiets lokala handlingsprogram, där man hävdar att partiet verkar för att bevara bostadsnära grönytor. Faktum är att folkpartiet inte i något fall ställt upp på miljöpartiets linje att bevara värdefulla parker och skogsområden från exploatering.

Bluffigast kanske ändå Lennart Hedqvist (m) är när han i en insändare idag lägger ut dimridåer så täta att dagen för slaget vid Lûtzen framstår som en klarblå dag i jämförelse . ”Borgerliga partier röstade emot förbränningsskatten i riksdagen” skriver Hedqvist. Visst, men inte den borgerliga alliansen. Folkpartiet röstade ju för miljöskatten! Hedqvist skriver vidare ”förbränningsskatten gäller hela landet”. Visst, riksdagsbeslutet gäller i hela landet – men det är ju bara undermåliga förbränningsanläggningar som skatten slår mot, med syfte att dessa ska moderniseras. Hedqvist har sedan direkt fel när han påstår att miljöskatten inte har några som helst miljömässiga effekter. I Uppsala har vi redan sett hur Vattenfall tagit tag i frågan om hur Block 5 kan kompletteras med elproduktion, och samma utveckling kommer vi se över allt där det idag finns problem med icke-optimala förbränningsanläggningar.

Hur ska väljare hitta rätt när bluffar präglar valrörelsen. Dags att media inser vikten av att granska vad som sägs!
Affärsverksamhet bloggar