måndag, augusti 21, 2006

Inga höjningar av busspriserna nästa mandateriod!

Trots mastigt möte med kommunstyrelsens arbetsutskott, hann vi idag också med ett möte med socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets landstingsråd. Vi diskuterade bl a några saker som vi var ense om inför nästa mandatperiod. Glädjande nog hörde frågan om busspriserna fortfarande dit. Under mandatperioden har vi ju inte höjt busspriserna för stadstrafiken. (De borgerliga partierna har däremot gång efter annan lagt fram förslag om att chockhöja busspriserna.) Vi har även genom ägardirektiv från Uppsala kommun respektive Landstinget beslutat att inte UL får höja priserna för regionaltrafiken. Dagens ställningstagande var dubbelt bra, dels att det är en bra politik, men dels att det är en fråga som vi därmed inte behöver förhandla om efter valet. Dvs om våra tre partier får fortsatt mandat att styra kollektivtrafiken lokalt och regionalt är det redan klart att priserna inom kollektivtrafiken inte kommer att höjas!
Affärsverksamhet bloggar