fredag, augusti 18, 2006

Naturgas är ett fossilt bränsle

Idag har UNT en märklig ledare om naturgas, där man först förtjänstfullt beskriver att naturgas är ett fossilt bränsle som måste fasas bort, men sedan riktar kritik mot miljöpartiet för att inte tillräckligt tydligt lyfta detta. UNT har tydligen missat att de naturgasreservat som fanns i kommunens tidigare översiktsplan (ÖP-90) plockades bort när kommunfullmäktige fattade beslut om ny översiktsplan i juni 2006, på initiativ från miljöpartiet!

Andra bloggar om:
Affärsverksamhet bloggar