torsdag, augusti 17, 2006

Svårt att sprida kunskap om vad partier står för

Igår invigde Miljöpartiet valstugan. En del intresserade passerade, och oväntat nog var den fråga de flesta tog upp Musikens hus, och vissa med kritik mot miljöpartiet - för att vi skulle ha röstat för Musikens hus. Jag vet inte hur många gånger jag på olika sätt framfört i media i miljöpartiet inte ville ha det Musikens hus som kommunfullmäktige beslutade om. Men tydligen måste det sägas igen: Miljöpartiet röstade NEJ till Musikens hus. Om okunskapen bland uppsalaborna är så stor om var partierna står i en fråga som verkligen lyfts i media, hur stor är inte då okunskapen i mindre frågor? Röstar uppsalaborna verkligen på det parti som bäst företräder de egna åsikterna, eller utifrån vanuppfattningar om var olika partier står? En av de absolut viktigaste demokratiska frågorna är att var och en verkligen sätter sig in i var de olika partierna står! Annars lär inte fullmäktigerepresentationen återspegla folkviljan.
Affärsverksamhet bloggar