måndag, augusti 14, 2006

Radiodebatt om naturvårdspolitik

Jag har just spelat in en radiodebatt om naturvårdspolitik med folkpartiets Sten Jonsson. Det är inte klart när den sänds, men jag tar gärna tillfället att både presentera debatten här, och ge några kommentarer till den. Utskriften är inte ordagrann, stakningar etc är borttagna för att det hela ska bli läsbart:

NM: Jag heter Niclas Malmberg och representerar Miljöpartiet och har utmanat Sten Jonsson från folkpartiet för att debattera naturvårdspolitik. Det är ju tyvärr så att människan snabbt utrotar andra arter. Den diskussion som förs om detta i Sverige ofta handlar om situationen i avlägsna länder i Sydamerika och Afrika. Men det är ett faktum att det också i Uppsala finns arter som riskerar att utrotas om vi inte för en ansvarsfull naturvårdspolitik. Ett exempel är den utrotningshotade vattensalamandern, som ännu finns vid Gränby backar. Miljöpartiet vill därför freda Gränby backar från exploatering, men folkpartiet far fram som en ångvält och vill exploatera området. Varför är naturvårdsaspekter en blind fläck för folkpartiet, Sten Jonsson?

SJ: Det stämmer inte. Jag har varit vid Gränby backar och engagerar mig för att området inte ska exploateras, om man kryssar mig så kommer jag fortsätta att arbeta för frågan.

NM: Det är du det, men kommunstyrelsefolkpartisterna driver ingen naturvårdspolitik. Ett exempel är folkpartiets inställning till naturreservat. Under mandatperioden har två naturreservat inrättats i Uppsala – Lunsen och Stadsskogen. Men miljöpartiet vill gå längre och vill bl a göra Årike Fyris och Hammarskog till naturreservat. Men det säger folkpartiet i kommunstyrelsen nej till. Varför då?

SJ: Vänta bara tills frågan kommer till fullmäktige, då blir det annat. Det står i vårt program att det är viktigt att värna grönområden, inte minst för människors skull. Problemet är byggnadsnämnden, och där har ni problem med era majoritetskollegor.

NM: Visst har vi ibland problem med våra majoritetskollegor, men när kommunfullmäktige exempelvis skulle besluta om översiktsplan för Uppsala fick vi stöd från socialdemokraterna och vänsterpartiet att peka ut tio områden som blivande naturreservat, men folkpartiet reserverade sig mot det. Folkpartiet ville inte ha ett enda ytterligare naturreservat!

SJ. Det är också helt fel. Om du läser min reservation ser du att jag tvärt om vill ha naturreservat.

NM: Jag har läst din reservation och den går helt på tvärsan mot folkpartigruppen, utöver dig själv vill folkpartigruppen inte ha några ytterligare naturreservat. Är det t o m så att du håller med om att den som vill se en kraftfull naturvårdspolitik gör klokt i att rösta på miljöpartiet snarare än folkpartiet?

SJ: Om man är socialist bör man rösta på miljöpartiet. Men folkpartiet driver också naturvårdsfrågor, vi vill inte ha någon väg genom Stadsskogen.

NM: Miljöpartiet vill inte heller ha någon väg genom Stadsskogen, så i den frågan är vi i alla fall helt eniga.

-----------------
Kommentar 1: Jag borde ha svarat att miljöpartiet inte heller är något socialistiskt parti, men fyraminutersgränsen var nådd och jag ville hellre få slutordet än att riskera att min slutreplik blev bortredigerad.

Kommentar 2: Det var svårt att debattera med någon som inte står för sitt eget partis åsikter. Visst är det bra att Sten Jonsson ofta röstar med miljöpartiet i kommunfullmäktige, och mot folkpartiet. Men det innebär inte att en röst på Sten Jonsson är bra. Sten står på 19:e plats på folkpartiets fullmäktigelista, och de övriga 18 kommer inte stödja ett stopp för exploateringen av Gränby backar eller att Hammarskog inrättas som naturreservat. Av vår debatt kan man ju få intrycket att kommunstyrelsefolkpartisterna kommer tvingas backa när ärendena kommer till fullmäktige, men så är det inte, vilket jag borde framhållit tydligare i debatten!
Affärsverksamhet bloggar