fredag, augusti 11, 2006

En bättre sits

Under förmiddagen har jag haft möte med ordförandegruppen för "En bättre sits", en grupp som arbetar med vilka åtgärder som långsiktigt behövs för att förbättra trafiksituationen i Mälardalen. Det är nog det mest visionära politiska uppdrag jag har. Medan kommunpolitiken ofta handlar om att hantera situationen här och nu kan vi inom ramen för Mälardalsrådets arbete lyfta blicken och formulera hur vi vill att samhället ska se ut om 20-30 år, och utveckla strategier för att nå dit. Därmed inte sagt att det handlar om åtgärder i framtiden, vissa mycket konkreta saker borde gå att snabbt göra något åt. En sådan sak är samordningen mellan länstrafikbolagen, både vad gäller regelsystem för åldersgränser, biljettsystem och samordning av tidtabeller. Det är frustrerande att det har varit så svårt att få bolagen att samarbeta. Det "nya upptåget" och samarbetet mellan UL och SL är ett första steg, men även här är regelsystemet för biljetter fortfarande uruselt. Resenären ska betala för hur långt hon reser, inte betala extra för att hon råkar passera en länsgräns! En utredning tillsätts nu för att komma med förslag till hur länstrafikbolagens regler ska kunna harmoniseras, önskemål från bolagen själva var att begrava frågan under valrörelsen. Varför det? Saker som måste åtgärdas ska såklart diskuteras under valrörelsen!
Affärsverksamhet bloggar