tisdag, augusti 08, 2006

Miljöpartiets viktigaste valfråga?

Jag har just intervjuats av tre jouramlister från ABC-redaktionen. För att kunna göra en bra bevakning av valrörelsen behöver de naturligtvis information kring vilka frågor de olika partierna ser som de viktigaste, vilka som kan samarbeta med vilka etc.

En enkel fråga de ställde var om miljöpartiet kan tänka sig att samarbeta med de borgerliga partierna. Svaret är självklart ja. Utifrån de fyra år av samarbete med socialdemokraterna som vi nu genomfört i Uppsala ligger det så klart nära till hands att fortsätta på den inslagna vägen. Men hamnar miljöpartiet i en vågmästarroll, måste partiet föra förhandlingar med båda sidor för att sedan jämföra vilken majoritetskoalition som är bäst för Uppsala. Avgjort sämst är ju varje majoritetskoalition där mp inte ingår! Dessutom; varför bara två förhandlingssituationer, varför inte exempelvis mp-s-fp-majoritet? Miljöpartiet är inte hindret för någon annan konstellation än de tradionella, men gissningsvis är inte övriga partier lika öppna. Efter valet 2002 togs initiativ till en förhandling mellan den borgerliga alliansen och miljöpartiet, men Gunnar Hedberg (m) valde att inte ens komma till förhandlingen. En miljöpartisk gruppledare som av prestigeskäl valde bort möjligheten att komma i majoritetsställning skulle nog ifrågasättas av partikamraterna. Men det kanske inte är alla politiker som brinner av iver att genomföra sin politik?

En svårare fråga från ABC-redaktionen var vilken politisk fråga som är den absolut största i valet. Att jämföra olika politikområden med varandra på det sättet är omöjligt om man inte först bestämmer i vilka termer man ska mäta. Mätt i ekonomiska åtaganden blir svaret dock införandet av spårburen kollektivtrafik. Det handlar ju om en mycket stor investering inledningsvis, vilket tycks avskräcka många från att ens vilja tänka tanken att Uppsalas trafiksituation skulle bli bättre med spårburen kollektivtrafik. Men genom att både vara snabbare och mer energieffektiv än konventionell busstrafik kan fler lockas att välja kollektivtrafik i stället för den egna bilen samtidigt som vi får ett mer resurseffektivt system. Åter: det som är bra ur miljösynpunkt är också bra kommunalekomomiskt.
Affärsverksamhet bloggar