måndag, augusti 07, 2006

Krav på miljöbilar i Uppsala

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade idag första mötet efter sommaruppehållet, och kryddade det med ett mycket positivt beslut: krav på att de bilar kommunen köper in ska vara miljöbilar (enligt Vägverkets definition). Ett tidigare inriktningsbeslut i frågan togs direkt när innevarande mandatperiod påbörjades, men då det inte efterlevts så bra lämnade jag förra året en skrivelse till kommunstyrelsen om att det tidigare beslutet måste skärpas, vilket nu ser ut att förverkligas (det är kommunstyrelsen som fattar det formella beslutet, men då arbetsutskottet var enigt är jag inte orolig att det skulle kunna bli en majoritet i KS-mot förslaget. Hur skulle någon kunna vara motsåndare till ett förslag som både ger en bättre miljö, och minskade kostander?)
Affärsverksamhet bloggar