onsdag, augusti 09, 2006

Moderat bekännelse vid kommunstyrelsen möte

Idag har kommunstyrelsen haft sitt första sammanträde efter sommaruppehållet Moderaten Ann-Marie Peterson höll ett mycket förvirrande anförande när beslut skulle tas angående miljöpartiets motion om queervänlig socialtjänst. Kommunstyrelsens beslut blev bl a att ge samtliga nämnder och styrelser i uppdrag att öka kunskapen och kompetensen kring de villkor som homo-, bisexuella och transpersoner lever under. Mp-fp-v-c-s står bakom beslutet, medan kd och m reserverade sig, varvid Peterson yttrade att det var märkligt att inskränka beslutet till att handla om HBT-personer, det borde röra "alla handikappade, inklusive HBT-personer".

Nåväl; dagens mest omfattande ärende var annars Trafikplan för Uppsala, där kommunstyrelsen nu har tillfört själva trafikplanen uppdrag att särskilt följa det försök med spårtaxi som Vectus initierat i Uppsala, samt att analysera vilka stråk som ur samhällsekonomiskt perspektiv är lönsamma att trafikera med spårburen trafik. För att något ska komma ur dessa utredningar krävs dock gissningsvis fortsatt miljöpartimedverkan i nästa mandatperiods kommunledning.

Ett mindre ärende som medförde en mycket lång diskussion vid kommunstyrelsemötet var miljöpartiets förslag om att byta till ett mandatbaserat system för bidrag till politiska ungdomsförbund (i stället för dagens medlemsbaserade system). Vid sammanträdet visade det sig plötsligt att alla borgerliga partier röstade för miljöpartiets förslag, som därmed vann majoritet. Fördelen med ett mandatbaserat system är att det inte går att fuska med (vissa ungdomsförbund har ju tidigare lämnat in falska medlemsuppgifter) och att det inte kräver lika mycket administration.
Affärsverksamhet bloggar

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Jag var (är) mp men numera just... m. LOL
Jag har fortfarande full respekt för mp.
Men det är så roligt att reta moddar. Jag blev t ex utslängd från ett styrelsemöte i förrgår här i Alvesta - i ordets bemärkelse. Visserligen är jag mycket bevandrad i orientaliska kampsporter och hade lätt kunnat åsamka nassen och lantbrukaren stor skada, men jag är också pacifist och vapenvägrare.

2:41 fm  

Skicka en kommentar

<< Home