tisdag, augusti 15, 2006

Centern vill inte satsa på ekologisk odling

Även idag har jag spelat in en radiodebatt, nu mot centerns Per Nordstedt. På min fråga varför centern inte vill att kommunen ställer miljökrav vid upphandling fick jag svaret att "centern respekterar ekologisk odling" men att det konventionella jordbruket är lika bra ur miljösynpunkt. Vad denna respekt för det ekologiska innebär för centerns del är svårt att veta, möjligtvis att de inte tänker driva förbud mot ekologiskt odling!?. På min fråga varför centern inte vill reducera parkeringsavgiften för miljöbilar var svaret att det är viktigt med låga parkeringsavgifter för alla. Miljöpartiets inrikning att det som är bra ur miljösynpunkt också ska vara ekonomiskt fördelaktigt är uppenbarligen inget som centern tagit till sig, och lika uppenbart är att centerpartiet inte står för en långsiktigt hållbar politik. Att centern tilldelades årets citronpris för att de totalt släppt miljöfrågorna var väl motiverat.
Affärsverksamhet bloggar