lördag, augusti 19, 2006

Festlig invigning av upptåget

Idag invigdes äntligen "det nya upptåget", dvs den nya trafikeringen mellan Gävle och Upplands Väsby. En solig dag, men en dag när alla glada människor på upptågsstationerna nog sken mer än solen! Och gladast av alla var nog närvarande miljöpartister, dvs Maria Gardfjell, Johan Edstav och jag.

När kommunfullmäktige i Uppsala fattade beslut om Översiktsplan för staden 2002 var en förlängning av upptåget söderut med som en viktig del. Få anade nog då att det skulle bli verklighet redan samma mandatperiod. På kort tid har vision blivit verklighet och därmed har positionerna flyttats fram för att den spårburna kollektivtrafiken ska kunna utvecklas ytterligare. Det brukar heta att man måste ha tålamod som politiker, annars ger man snart upp. Men vad gäller förläningen har till och med en otålig politiker som jag känt att vi kunnat gå från ord till handling snabbt!

Även söndagen ska så klart firas, med fortsatta invigningscermonier, men på måndag tar arbetetet vid för att ytterligare förbättra tågtrafiken. Det nya upptåget är inte slutstation, utan ett kort stopp längs spåret. Station i Bergsbrunna står näst på tur, och därefter stopp i Gamla Uppsala. Blickar vi västerut behövs både en helt ny Enköpingsbana och stopp i Vänge och Järlåsa längs Dalabanan. Regionaltåg är ett av framtidens viktigaste transportsalag!


Andra bloggar om:
Affärsverksamhet bloggar