tisdag, augusti 29, 2006

Många små skolor bättre än få stora

Idag stod frågan om framtida skollokaler på planeringsberedningens dagordning. De närmaste fem åren får Uppsala kraftigt minskade elevkullar. Förslag finns att möta det med nedläggningar av 5-10 skolor. Miljöpartiet vill i stället få till stånd en omställning till mindre skolor genom att
använda delar av större skolor för annan verksamhet. Med många mindre skolor kan vi korta elevernas skolväg och skapa en bättre och tryggare skolmiljö.

Hotade skolor finns bl a i Gränby, Löten, Årsta, Lövsta, Skyttorp, Luthagen, Kungsängsområdet samt Sävja-Bergsbrunna. Några förslag om exakt vilka skolor det rör sig om har däremot inte presenterats än. Jag tycker det är bekymmersamt att de andra partierna inte tydligt redovisar hur man vill göra. Många skulle nog rösta på miljöpartiet om de visste att det var enda sättet att bevara de egna barnens skola. Risken finns att vi i stället får en kommunmajoritet som styrkta av medborgnars förtroende avvecklar skolor - trots att något förtroende för detta knappast har givits, eftersom inte sakfrågan diskuterats inför valet.
Affärsverksamhet bloggar