tisdag, augusti 22, 2006

Centern bluffar i miljöpolitiken

Centerpartiet försöker nu ta tillbaka allt vad man sagt och gjort i miljöfrågor under mandatperioden. Det ger inget trovärdigt intryck. Mest uppenbart för allmänheten är väl centerns krumbukter i kärnkraftsfrågan. Efter mer än 30 års kärnkraftsmotstånd bytte partiledningen uppfattning mer eller mindre över en natt, för att kunna föra en gemensam energipolitik med den övriga borgerligheten. Men som följd av Forsmarksincidenten sr vi nu hur flera centerpartister försöka hävda att man visst fortfarande står för en avveckling. Men trovärdigheten är förlorad och många som tidigare röstat på centern, utifrån partiets hållning att kärnkraften ska avvecklas, vänder sig nu till miljöpartiet.

En sammanställning av centerpartiets agerande i kommunfullmäktige i Uppsala visar att partiet konsekvent röstar med moderaterna i miljöfrågor. Att centerpartiet således gått emot kommunfullmäktiges beslut att kommunen ska ställa miljökrav vid kommunal upphandling är obegripligt, men förklaras av centerpartisterna med att de miljölagar som finns är fullt tillräckliga och inte ska skärpas med ytterligare kommunala krav. Medan miljöpartiet är glada att Uppsala kommun numera enbart upphandlar el i enlighet med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra miljöval, dvs utan inslag av fossila bränslen som olja och uran, anser fd kärnkraftsmotståndarna i centern att det är att gå för långt i miljöhänsyn!

Maud Olofsson, och andra centerföreträdare, brukar försvara sin kravlösa hållning med att det ska vara morötter i miljöpolitiken, inte piskor. Men när miljöpartiet ville införa just en morot för att få fler att välja miljöbil, genom att sänka parkeringsavgifterna för miljöbilar, då röstade centern emot förslaget i fullmäktige och överklagade sedan till och med beslutet, med följd att beslutet ännu inte har kunnat verkställas. Ett tjugotal svenska städer har redan infört subventionerade parkeringsavgifter för miljöbilar. Det har visats mycket framgångsrikt och fått fart på marknaden för miljöbilar. Men centerpartiet i Uppsala gör sitt för att bromsa teknikutvecklingen!

Det är inte för inte att centerpartiet har vunnit det sk "citronpriset" för sitt agerande, dvs det antipris som tilldelas företag eller organisation som visat extra dåligt omdöme på miljöområdet. Nu återstår bara att hoppas att alla väljare genomskådar hur centern bluffar i miljöfrågor!
Affärsverksamhet bloggar