fredag, augusti 25, 2006

Från familjerådgivning till öppna förskolan

Familjerådgivningen tog ett lovvärt initiativ och bjöd in politiska företrädare för en diskussion kring verksamheten och dess framtid. Enigheten var stor mellan partierna om att familjerådgivningen är viktig för att hjälpa till vid kriser, och för att förebygga problem. Jag ställde också frågan vad i samhället som gör att så många lider av psykisk ohälsa och varför relationsproblem är så vanligt. Statistiken visar ju dessutom att problemen tilltar. Ett av svaren jag fick var att många småbarnsföräldrar bor långt ifrån sina egna föräldrar, och därför har svårt att få hjälp i vardagen. Ett annat svar att i många småbarnsfamiljer känner sig båda föräldrarna tvingade att arbeta heltid. (Eftersom familjerådgivningen hjälper till vid relationsproblem så diskuterades inte ensamstående föräldras situation.)

Nåväl, att vi är allt mer rörliga, och definitivt inte bosätter oss nära det egna föräldarhemmet är ett faktum. När jag själv gick på högstadiet arrangerades demonstrationer riktade mot kommunledningen med budskapet "Vi flytt int´" - med önskemål om fler arbetstillfället i Smedjebacken. Jag tror inte någon skulle ställa upp i en sådan demonstration idag. Vi flyttar! Utan det stöd flergenerationsboendet onekligen ger måste vi hitta nya sociala strukturer som gör att människor i större utsträckning hjälper varandra i vardagen. Ett vanligt påstående från bekanta utan barn är "du har blivit så annorlunda (läs: trist) sen du fick barn, du hänger ju aldrig med på något". Det svar som borde sägas är "ja perfekt, om du är barnvakt ikväll så att jag kan träffa kompisarna".

Ett utomordentligt stöd i tillvaron för barnfamiljer är Öppna förskolan, och den möjlighet verksamheten ger för föräldrar att träffa andra föräldrar samtidigt som barn träffar barn. Att öppna förskolan räddades, trots långt gångna planer på att avveckla verksamheten, ser jag som en av miljöpartiets viktigaste framgångar under hela mandatperioden! Jag har alltid varit positiv till verksamheten, men hade det inte vart för min och dotterns egna erfarenheter därifrån hade engagemanget tror jag dessutom inte att jag arbetat så målinriktat för ett bevarande. Den som menar att det bara är idéer som är viktiga i politiken är fel ute, egna erfarenheter avgör ställningstaganden. Därför behövs människor med olika bakgrund i politiken.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,
Affärsverksamhet bloggar