torsdag, september 07, 2006

Trafiksäkerhetsseminarium

Liv Hahne (m) upphör aldrig att förvåna. Vid NTF:s och vägverkets lokala samling för trafiksäkerhet igår var det stort missnöje mot att kommunfullmäktige inte uttalat att det ska vara gul-30-skyltning. Hahne valde att sitta tyst i bänken, i stället för att argumentera för varför hon drivit blå-30-skyltning. Men en stund senare försökte hon flytta fokus i debatten genom att hävda att det var bortom alla demokratiska principer att jag presenterade den trafiksäkerhetsrevisionen GTN beställt - innan GTN fått den på sitt bord – och att jag presenterade en avsiktsförklaring för hur kommunen kan arbeta med trafiksäkerhetsfrågor. Självklart ska partierna presentera vad man vill! Hahnes linje är tydligen att dels mörka om varför man gjort som man gjort, och sedan hålla tyst om vad man vill. Nåväl förslaget till avsiktsförklaring ser ut så här:

FÖRSLAG TILL AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UPPSALA KOMMUN

1. Ökad bältesanvändning inom skolskjutsen

Kommande upphandlingar skall innefatta krav på bussar försedda med trepunktsbälten på samtliga platser. Riktade informationssatsningar till föräldrar ska genomföras.

2. Informations- och utbildningsaktiviteter om trafiksäkerhet genomförs i alla skolor

Temadagar kring trafiksäkerhetsfrågor genomförs årligen på alla skolor, bl a med inriktning på reflexanvändning och cykelhjälmsanvändning

3. Alkolås i alla kommunala fordon, inklusive bussar

Kommande upphandlingar skall innefatta krav på alkolås i alla kommunala fordon

4. Samtliga av kommunens tjänstefordon ska ha minst fyra stjärnor i EuroNCAP

På samma sätt som kommunens fordon nu successivt byts ut mot miljöbilar ska krav ställas på att alla nya fordon har minst fyra stjärnor i EuroNCAP. De som kör i tjänsten ska inte vara hänvisad till egen bil.

5. Kvalitetssäkring av transporter ur miljö- och trafiksäkerhetsperspektiv

Kommunens resepolicy revideras och kompletteras med trafiksäkerhetsaspekter så att transportslag alltid väljs utifrån trafiksäkerhetsperspektiv.

6. Inga hastighetsöverträdelser i tjänsten får förekomma

Samtliga anställda som kör bil i tjänsten ska vara informerade om hastighetens betydelse för
trafiksäkerheten.

7. Bältesanvändningen uppgår till 100 %

Samtliga anställda som kör bil i tjänsten ska vara informerade om bältesanvändningens betydelse för trafiksäkerheten.

Uppföljning:
Utfallet av samtliga sju mål redovisas i samtliga nämnders årsberättelse och sammanställs i kommunfullmäktiges årsberättelse.
Affärsverksamhet bloggar