tisdag, september 05, 2006

Se kollektivtrafikutställningen på stadsbiblioteket

Jag har just invigt hundraårsjubileumsutställningen om kollektivtrafiken på stadsbiblioteket. Egentligen är det två utställningar som bör ses i ett sammanhang, en historisk utställning på Upplandsmuseet som visar hundra år av kollektivtrafik i Uppsala, och en mer framåtsyftande utställning på Stadsbiblioteket, som visar hur kollektivtrafiken kan komma att utvecklas med
bl a spårburen kollektivtrafik. De politiska partierna har bjudits in att ha med material i utställningen, och självklart är miljöpartiets bidrag det mest spännande! I det sammanhanget kan jag nämna att jag fick ett mail från fd moderata ledamoten i Uppsalabuss där han skriver att han i en insändare till UNT skrivit "Om fler politiker än Niclas Malmberg inser och uttalar att Uppsala behöver ett lokalt bansystem har vi tagit ett steg på vägen mot ett jättelyft för Uppsala och dess trafik!" men fått denna rad refuserad. Tråkigt att inte UNT låter insändarskribenter tala i positiva ordalag om politiker från andra partier!
Affärsverksamhet bloggar