onsdag, augusti 30, 2006

Kommunstyrelsebeslut om att enbart miljöbilar får köpas

Äntligen har kommunstyrelsen fattat beslut om att enbart miljöbilar får köpas inom kommunen. I ett tidigare beslut, 15 januari 2003, beslutade kommunstyrelsen att miljöbilar skulle väljas om inte särskilda skäl fanns som motiverade avsteg från principen. Beslutet har inte följts tillräckligt varpå jag akualiserade frågan igen. Att kommunen enbart ska köpa miljöbilar är en självklarhet, då de inte bara har mindre miljöbelastning än fossilbränsledrivna bilar, men också ger minskade drivmedelskostnader för kommunen, i takt med att oljepriset höjs. Men likafullt krävs nog att vi från politiskt håll ligger på som bara den om beslutet ska efterlevas den här gången.

Appopå beslut som inte efterlevs. Kommunfullmäktige fattade i våras beslut om handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. Idag fick jag den tryckta versionen av handlingsprogrammet. Men icke fullmäktiges beslutade handlingsprogram - utan det ursprungliga tjänstemannaförslaget. När inte ens fullmäktigebeslut kan återges i handlingsprogram är det en lång väg att vandra till att få fullmäktigebeslut genomförda!
Affärsverksamhet bloggar