måndag, oktober 09, 2006

Affären i Vattholma

Coop har i ett pressmeddelande informerat om att man lägger ner affären i Vattholma sista november. Beslutet var visst fattat redan i våras, men man väntade med att gå ut med informationen till dess att man av formella skäl var tvugna att meddela personalen Vattholma i samverkan tog genast initiativ till att arrangera ett öppet möte om saken, för att hitta lösningar för hur en ny typ av affär kan komma på plats - helst redan 1:a december. Coops ledning avstod från möjligheten att motivera sitt beslut, motiverat med att allt man har att säga stod i pressmeddelandet. Fegt!

I dag behövs ingen bil för den som bor i Vattholma, med den sevice som behövs dagligen på orten och med bra kollektivtrafik till Uppsala. Med affär försvinner både postservice, apoteksservie etc och plöstligt blir Vattholma inte längre lika självklar ort för den som inte vill eller kan ha egen bil. Att coop väntade tills efter valet med att offentliggöra sitt beslut fick självklart negativa konsekvenser för mp i Vattholma. Självklara mp-frågor som en utbyggd kollektivtrafik och lösningar i form av hemsändningsbidrag etc är än mer angelägna om orten saknar affär!

Men hoppet om att hitta en ny lösning för affären är inte ute, det tycks kunna finnas möjligheter för nuvarande personal att vara kvar i ny regi. Och om det inte snabbt ordnar sig så har jag ju bara tre alternativ 1) flytta 2) skaffa bil 3) bli handlare själv...
Affärsverksamhet bloggar