måndag, september 11, 2006

Fjärrvärmepriserna

Miljöpartiets utgångspunkt är att det som är bra av miljöskäl också ska vara bra ekonomiskt för hushållen. Utvecklingen av fjärrvärmepriserna i Uppsala går åt helt fel håll - den fjärrvärme som finns i Uppsala är ett överlägset bättre uppvärmningsalternativ än både värmepumpar och direktverkande el. Men i takt med att Vattenfall höjer fjärrvärmetaxorna är det ändå allt fler som väljer att inte ansluta nyprocuderade bostäder till fjärrvärmenätet, eller t o m konvertera befintlig fjärrvärme till andra uppvärmningssystem.

Två dåliga beslut har bidragit till denna utveckling. Det första var beslutet om försäljning av Uppsala Energi till Vattenfall. Miljöpartiet gick emot det beslutet, bl a motiverat med att det var uppenbart att Vattenfall skulle hämta hem köpeskillingen genom höjda fjärrvärmetaxor. Någon fungerande marknad för fjärrvärme finns inte då Vattenfall nu är monopolist i Uppsala. Det andra dåliga beslutet var Vattenfalls beslut om att bygga ut förbränningskapaciteten i Uppsala, sk Block 5, utan samtidig elproduktion. Här försökte miljöpartiet förhindra beslutet genom att överklaga Vattenfalls beslut till miljödomstolen. I första hand var det miljömässiga motiv bakom vår överklagan, men beslutet har även fått negativa ekonomiska konsekvenser för uppsalaborna eftersom Vattenfall nu tvingas betala en straffskatt pga den nya förbränningsanläggningens brister. Miljöpartiets uppfattning är att denna straffskatt inte ska belasta uppsalaborna särskilt utan slås ut på hela vattenfallkoncernen, då det faktiskt är koncernledningen som fattat beslut om att bygga en undermålig anläggning.

Trots att miljöpartiet är det enda parti som gått emot båda dessa negativa beslut förs nu en insändardebatt från (kd) och (m) där man försöker skylla problemen på miljöpartiet. Dags att starta en Uppsala fria tidning för att kunna ge uppsalaborna en mer nyanserad bild av konsekvenser och samband i politiken!
Affärsverksamhet bloggar