torsdag, oktober 19, 2006

Allt fler nöjda med stadstrafiken

Svenska Lokaltrafikföreningen (SLTF) visar i Kundnöjdindex augusti 2006 att stadstrafiken i Uppsala snabbt fått en större andel nöjda kunder. För ett år sedan, augusti 2005 var 47 procent nöjda med stadstrafiken, idag har andelen vuxit till 67 procent. Det är glädjande siffror som visar att de stora ekonomiska tillskotten kommunfullmäktige anslagit till kollektivtrafiken gett resultat i form av en mer attraktiv kollektivtrafik, säger avgående trafikkommunalrådet Niclas Malmberg. Under mandatperioden 2002-2006 har jag arbetat hårt för att förstärka kommunbidraget till kollektivtrafiken. En jämförelse mellan 2002 och 2006 visar att kommunbidraget stärkts med hela 72 procent. Utöver allt nöjdare resenärer har vi idag också betydligt fler resenärer med stadstrafiken än för fyra år sedan. Bara senaste året har antalet resenärer ökat med hela 8 procent. När Gunnar Hedberg nu meddelar att Gamla Uppsala Buss ska säljas innebär det att han riskerar att bryta en positiv utvecklingstrend! När moderaterna styrde Uppsala senast, 1991-1994, genomfördes en massaker av kollektivtrafiken i form av indragna busslinjer - och vi kan nu befara en liknande politik. Är det ordet "kollektiv" som gör att moderaterna hetsar upp sig så och kräver omfattande nedskärningar?
Affärsverksamhet bloggar