måndag, oktober 16, 2006

Chockhöjning av hushållsavfallstaxan

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade idag att föreslå kommunstyrelsen fatta beslut om ny taxa för hämtning av hushållsavfall. Orsaken till den föreslagna höjningen är framförallt den förbränningsskatt om 444 kr/ton som Vattenfall åläggs pga att förbränningsanläggningen saknar elgenerering. För ett hushåll med tömning av 370 literskärl en gång i veckan innebär höjningen en ökad årlig kostnad om 1 144 kronor till sammanlagt 2 757 kronor. Jag reserverade mig så klart mot beslutet, då det är fullständigt fel att vältra över Vattenfalls kostnader på hushållen. Avsikten med förbränningsskatten är ge ett ekonomiskt incitament för Vattenfall att förbättra förbränningsanläggningen ur miljöperspektiv, och vad säger att Vattenfall verkligen förbättrar anläggningen om man tillåts hantera sina ökade kostnader med att få in motsvarande belopp från hushållen?

Hösten 2002 överklagade jag Vattenfallkoncernens beslut om att bygga en förbränningsanläggning, Block 5, utan elgenerering. Vattenfall har sedan den nya förbränningsskatten infördes 1 juli 2006 meddelat att det tidigare investeringsbeslutet var olyckligt och att man avser studera möjligheten att komplettera anläggningen med elgenerering, så att den blir mer effektiv ur resurshushållningsperspektiv. Det felaktiga investeringsbeslutet togs av koncernledningen, det är därför rimligt att den sk straffskatt som nu läggs på Vattenfalls uppsalaanläggning hanteras genom koncernens stora vinster, inte tas in genom ökade avgifter för Uppsalas hushåll!
Affärsverksamhet bloggar