onsdag, november 01, 2006

Alliansens budget ingen alliansbudget

Den borgerliga alliansen presenterade under måndagen sitt förslag till budget för Uppsala kommun 2007. Som väntat sänks skatten med 10 öre, vilket huvudsakligen finansieras genom att kommunbidraget till kollektivtrafiken ligger 17 mkr lägre än det budgetförslag miljöpartiet presenterat. Anslaget till miljö- och hälsoskyddsnämnden vill de borgerliga banta med 0,5 mkr.
Att det är kollektivtrafiken och miljöfrågorna som prioriteras bort i alliansens budget är föga överraskande. Vad som däremot överraskar är att folkpartiet inte fått gehör för att öka anslagen till skolan. Alliansens budget är ingen alliansbudget, utan en mycket moderat budget.
Den borgerliga alliansen lägger sig 13 miljoner kronor lägre i kommunanslag till skolan jämfört med miljöpartiets budgetförslag. Vad gäller vuxenutbildningen föreslår alliansen att nivån ska minska med 6 mkr 2007 och ytterligare 6 mkr 2008. Den borgerliga argumentationen är att vuxenutbildningen kan prioriteras ner för att fler får arbete, men situationen riskerar att bli den motsatta, dvs färre ges möjlighet att göra den komplettering av sin utbildning som är nödvändig för att kunna få ett arbete.
Affärsverksamhet bloggar