lördag, oktober 21, 2006

92 politiker färre i Uppsala

Nu har högeralliansen meddelat hur man vill ha nämndstrukturen under mandatperioden 2006-2010. 92 politiska uppdrag ska bort! Detta ligger självklart helt i den moderata visionen om att öka tjänstemannastyret - men man ska komma ihåg att färre medborgarrepresentanter leder till att färre uppsalabor kommer att känna en aktiv politiker, och att klyftan mellan politiker och de som inte är poltiskt aktiva riskerar att öka. Vad resultatet i den förda politiken blir är svårare att förutspå. Färre oppositionspolitiker innebär självklart sämre möjligheter att visa alternativa vägar, och att färre finns som med sakkunskap kan kritisera dåliga beslut. Färre majoritetspolitiker riskerar samtidigt att leda till en situation där ansvaret att föra medborgarperspektivet vilar på så få att uppdraget blir omöjligt, och att resultatet därför blir att demokratin övergår i teknokrati.
Affärsverksamhet bloggar