fredag, november 17, 2006

De borgerliga politikerna i Uppsala måste lära sig mer om klimatfrågan

Jag har idag givit gruppledarna för de borgerliga partierna inbjudan att se en specialvisning av Al Gores film En obekväm sanning. Detta bl a mot bakgrund att partierna i sitt budgetförslag vill stryka inriktningen om att kommunens energiförsörjning ska baseras på icke-fossila bränslen, att partierna i förslag till KS nästa vecka i ärende om uppföljning av miljömålet vill uttala att utvecklingen av utsläppen av koldioxid inte är något bekymmer och att den nya majoriteten inte avser söka sk KLIMP-bidrag för att kunna få ekonomiskt stöd för att arbeta med klimatfrågan.

Att företrädare för de borgerliga partierna behöver lära sig mer om klimatfrågan är uppenbart. Hoppas de nappar på miljöpartiets erbjudande!
Affärsverksamhet bloggar