torsdag, november 16, 2006

Ännu mer avgiftshöjningar

Med risk för att bli tjatig: det borgerligheten nu ägnar sig åt är att på löpande band omvandla skatter till avgifter. Senast i raden är beslutet att livsmedelskontrollen inte längre får skattesubventioneras. Det öppnar så klart för en möjlighet att sänka skattetrycket, men livsmedelskontrollen ska lyckligtvis vara kvar och verksamheten ska i stället bekostas helt genom egenavgifter. Detta får till följd att också förskolor, skolor och äldreboenden får bekosta tillsynen över att mat till barn och äldre hanteras på ett bra sätt. För en enskild förskola kan det handla om en avgiftshöjning på 12 000 kr per år. Miljöpartiet har kontrat med att föreslå att de kommunala verksamheterna ska kompenseras för dessa avgifter, men alliansen har avslagit yrkandet med motivet att det är så lite pengar det handlar om i förhållande till den totala budgeten. Men många bäckar små! Alla extra pålagor får till följd att man måste knapra in på kärnverksamheten. Totalt handlar det om hundratusentals kronor som förskolor och skolor mm nu måste skära för att kunna finansiera livsmedelskontrollen. Alliansens tal om att vilja prioritera kommunens kärnverksamhet är alltså inget annat än bluff!
Affärsverksamhet bloggar