onsdag, november 15, 2006

Alliansen tar ytterligare ett steg tillbaka till oljeåldern

Kommunstyrelsen beslutade idag om förslag till ny IVE. (Det formella beslutet fattas av kommunfullmäktige den 27 november.) Bland de förslag högeralliansen lyfter fram finns bl a att upphäva fullmäktiges tidigare fattade beslut om att kommunens energiförsörjning ska konverteras till förnyelsebara energikällor, dvs alliansen öppnar för att även olje- och koleldade kraftverk kan komma att byggas. Gunnar Hedberg (m) bekräftade vid kommunstyrelsemötet att det inte bara handlar om att man agerar i okunskap, utan att man faktiskt struntar i klimatproblematiken och gärna satsar på olja och kol i stället för biokraftverk.

Kommunfullmäktiges tidigare beslut har innefattat ett uppdrag till fastighetsnämnden att investera i biovärmeverk för egna lokaler och samtidigt undersöka om anläggningen kan dimensioneras för att också kunna ansluta närliggande bebyggelse till när-/-fjärrvärmeverk. Att borgarna inte vill att kommunen ska hjälpa enskilda fastighetsägare att få till stånd en bättre energiförsörjning kan jag möjligtvis förstå att högern ideologiskt kommer fram till, men att man inte ens tycker att kommunens energiförsörjning ska vara hållbar är obegripligt! Vid sidan av växthusproblematiken är det oerhört ostrategiskt att stoppa den utveckling vi har haft om att frångå fossila bränslen med tanke på hur oljepriserna kommer att stiga framöver. Att bygga fast sig i ett oljeberoende, så som de borgerliga partierna förespråkar, leder ofrånkomligt till ökade kostnader framöver!
Affärsverksamhet bloggar