fredag, januari 12, 2007

Generationsklyfta inom socialdemokraterna

När de olika nämnderna nu samlats har en mycket stor generationsklyfta uppnebarats inom socialdemokratin. Yngre och nya socialdemokratiska vice ordföranden har markerat att man vill ha ett politiskt oppositionssamarbete med miljöpartiet, medan flera av de socialdemokratiska veteranerna gjort vad de kunnat för att frysa ut miljöpartiet. Exempel på de förra är Erik Pelling i Fritids- och naturvårdsnämnden och Peter Gustavsson i Kulturnämnden. I båda dessa nämnder kommer miljöpartiet ingå i nämndens arbetsutskott och ha gemensamma gruppmöten med socialdemokraterna och vänsterpartiet. Exempel på de sistnämnda är Per-Eric Eriksson i Gatu- och trafiknämnden som inte nöjde sig med att neka gemensamt gruppmöte med miljöpartiet och vänsterpartiet men också försökte obstruera miljöpartiets och vänsterpartiets möjlighet att få ha gruppmöte på egen hand!!! Om det är denna attityd som blir tongivande inom socialdemokraterna efter nästa val har man frånsagt sig möjligheten att hamna i majoritetsställning. Socialdemokratins hopp står till att den yngre och mer samarbetsinriktade generationen av socialdemokrater framöver får mer att säga till om!
Affärsverksamhet bloggar