måndag, december 18, 2006

Återinrätta miljövårdsrådet

En konsekvens av maktskiftet i Uppsala är att Miljövårdsrådet upphör vid årsskiftet. Miljövårdsrådet har en lång tradition i Uppsala och har stått modell för liknande organ i andra kommuner. Det är dubbla fördelar med att samla politiker från olika nämnder och representanter för olika föreningar med inriktning på miljö- och/eller naturfrågor, dels får de föreningar som ingår i Miljövårdsrådet tidig inblick i olika ärenden, och dels kan ärenden kompletteras med yttranden som bygger på Miljövårdsrådets samlade mycket stora sakkunskap. Att köpa samma sakkunskap från konsulter i den bredd av frågor som Miljövårdsrådets representanter tillsammans greppar riskerar att bli mycket dyrt.

Miljövårdsrådet har den senaste mandatperioden arbetat proaktivt, dvs inte enbart lämnat in synpunkter på aktuella ärenden, men också tagit initiativ i olika frågor genom att rikta skrivelser till ansvariga nämnder. Företrädare för den borgerliga kommunledningen har yttrat att det är viktigt att kommunen upprätthåller dialog med miljöorganisationer, en pusselbit i detta borde vara att bevara Miljövårdsrådet!
Affärsverksamhet bloggar