onsdag, januari 31, 2007

Alliansen erkänner lögner i valrörelsen

Vid planeringsberedningens möte igår fördes diskussion om hur arbetet med den översiktsplan som kommunfullmäktige fattade beslut om i somras ska fortskrida. Borgarna överaskade med att slå fast att översiktsplanen kommer att gälla till sista kommatecknet, dvs trots allt som de sa i valrörelsen om att det var en landsbygdsfientlig plan och att alla grönområden som lagts ut skulle lägga en död hand över landsbygdsutvecklingen. Kontentan av det nya beskedet är att Alliansen medger att man tidigare ljugit för att skrämma väljare till sig!!! I sak är det naturligtvis bra att ÖP:s inriktning om att stärka kransorterna med ytterligare bebyggelse, och därmed också avlasta staden, lever vidare, men det är anmärkningsvärt att de borgerliga partierna så ogenerat tar tillbaka allt man hävdat för ett halvår sedan och hävdar motsatsen.
Affärsverksamhet bloggar